Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Близо 5000 ученици и студенти са посетили Народното събрание от началото на годината
13/08/2012
От началото на годината близо 5000 ученици и студенти са били на образователни посещения в Народното събрание. Тези визити са част от развиваната вече 10 години от пресцентъра на парламента политика на активна институционална образователна комуникация.

Най-натоварените месеци са били март – с 1263 посетители, април – с 1013, май – 1027.

На най-голям интерес се радват петъчните заседания, в които има и парламентарен контрол. В шест петъка парламентът е бил посетен от повече от 200 млади хора, като своеобразен рекорд е поставен на 30 март – 420 души.

През тази година до месец август броят на образователните визити е 150. Повече от половината от посещенията са били по инициатива на учениците и студентите, а останалата част - по покана на народни представители. Основните групи, които посещават Народното събрание, са ученици, студенти от специалностите „Право”, „Икономика”, „Публична администрация”, „Политология”, „Журналистика”, „Българска филология”, „Европеистика”, представители на граждански и младежки организации, членове на ученически парламенти към съответните училища.

Все по-често университети и институции се обръщат с молба за провеждане на различни инициативи на територията на парламента, като най-често исканията са за симулация на парламентарен дебат. Например през тази година студенти от специалност „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски” влязоха в ролята на депутати, дебатираха и приеха в пленарната зала на Народното събрание нов закон за висшето образование.

Редовни посетители на парламента са и студенти по магистърска програма „Национална и международна сигурност” на ВА „Г.С. Раковски”, които провеждат в Народното събрание срещи - дискусии с ръководството на парламентарната комисия по външна политика и отбрана по въпроси на националната сигурност.

Сред учениците, посетили през тази година парламента, бяха и 30 деца от Русия, дошли в България по линията на Международното екологично обществено движение „Жива планета”.

Извън образователните програми още около 3000 души, повечето от които млади хора, посетиха Народното събрание в „Деня на отворени врати” на 10 юни 2012, посветени на 175-та годишнина от рождението на Васил Левски.
 
Във връзка с нарастналия интерес сред младите хора към работата на законодателната институция, приоритет за пресцентъра са образователните програми, насочени към тази ключова за парламентаризма аудитория. През последната година бяха подготвени и се разпространяват на български и английски език серия образователни издания, посветени на историята на парламентаризма и съвременната дейност на Народното събрание. Те запознават с работата и дневниците на Учредителното събрание, с бащите – учредители, с председателя на първия български парламент Антим Първи, с Търновската конституция. От тези издания гостите на парламента могат да получат информация за правомощията и дейността на законодателната институция, за това как законопроектът става закон, както и за сградата на Народното събрание, която е паметник на културата от национално значение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини