Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Близо 1000 сигнали и предложения на граждани и организации са постъпили през Деветата сесия на 41-то Народно събрание
27/08/2012

През Деветата сесия на 41-то Народно събрание в Информационно-административния център на парламента са постъпили 979 писма, жалби, предложения, сигнали, декларации и подписки от граждани, органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети. Чрез виртуалното деловодство на страницата на парламента са внесени 35 писма и запитвания, сочи справката за дейността на информационния център за периода 23 април – 31 юли 2012 г.

Отговорено е на 116 от постъпилите писма, 102 са били изпратени за проверка и становище до съответния компетентен орган, а 583 са предоставени на различните постоянни парламентарни комисии. Не е било отговорено на 178 писма – анонимни, без посочен адрес за кореспонденция, повторни писма по въпроси, по които вече има отговор или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения.

В Информационно-административния център на Народното събрание са внесени 5 подписки на граждани – относно Законопроекта за училищното и предучилищното образование, на работници и служители от ОЦК – Кърджали за неизплатени заплати и с искане за промени в трудовото законодателство, срещу насилието в МВР, както и на служители на ТПГ „Никола Вапцаров” и ПГТ „Юрий Гагарин” в Радомир срещу сливането на двете предприятия. В последния ден от Деветата сесия БСП внесе подписка с искане за провеждане на национален референдум за развитието на ядрената енергетика чрез изграждане на АЕЦ Белене.

Постъпилите през периода заявления за достъп до обществена информация са 5.

През Деветата сесия на 41-то Народно събрание много граждани са изпратили писма във връзка със земетресенията в Перник, с размера на отпуснатите средства за възстановяване и с обезщетяването на пострадалите от тях. Получени са и множество становища „за” - от лекари и граждани, и „против” - от собственици на кафенета, ресторанти и барове наложената с промените в Закона за здравето пълна забрана за тютюнопушене на обществени места.

Граждани и организации са внесли в Народното събрание писма и становища по предложените от Министерския съвет промени в Закона за горите, „за” и „против” изграждането на АЕЦ Белене, както и протестни подписки по повод променения ред за отпускане на безплатни или частично платени лекарствени средства за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Много мнения и предложения са били получени и във връзка с промените в Закона за енергия от възобновяеми източници, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и др. Граждани са подали в Информационно-административния център оплаквания срещу действия на фирми за събиране на вземания и по тях е била възложена обстойна проверка на органите на МВР и Комисията за защита на потребителите.

Експертите от Информационно-административния център отговарят по телефона или на място на десетки запитвания, както и на писма, получени по електронната поща, относно текущата работа на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини