Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
България подкрепя очакваното присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, заяви председателят на НС Цецка Цачева на Европейската конференция на председателите на парламенти в Страсбург
21/09/2012

Като страна-членка и на ЕС, и на Съвета на Европа, България изцяло подкрепя очакваното присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на 20 септември 2012 г. на Европейската конференция на председателите на парламенти в Страсбург. Това ще допринесе за допълнително укрепване на системата на защита на правата на човека в Европа, допълни тя.

Председателят на Народното събрание направи късно снощи изказване на форума по темата „Бъдещето на Европейския съд по правата на човека – роля на националните парламенти”.

Цецка Цачева отбеляза, че нашата страна отчита комплексността на въпросите, свързани с присъединяването на ЕС към конвенцията. Споделяме виждането, че в процеса на присъединяването следва да се съхрани системата на Конвенцията, а измененията и допълненията да бъдат ограничени до стриктния минимум, за целите на присъединяването, подчерта тя. По думите й по оставащите нерешени към момента въпроси трябва да се намерят приемливи за всички страни решения.

Бъдещето на Европейския съд по правата на човека изисква да бъдат разграничени ясно ролите на ЕСПЧ и на националните власти с оглед прилагането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, посочи Цецка Цачева. Тя заяви, че Народното събрание на България има волята да поеме своята част от общата отговорност на парламентаристите за укрепване на системата за защита на правата на човека в Европа.

Отчитаме необходимостта от по-активно ангажиране на Народното събрание за осигуряване на изпълнението на решенията по дела срещу България, като с особено внимание следим констатираните нарушения на Конвенцията в осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България, посочи председателят на парламента. Цецка Цачева отбеляза, че наред с останалите мерки през юни Народното събрание прие промени в Закона за съдебната власт, като беше изграден административен механизъм за обезщетяване на физически и юридически лица при прекомерно дълги съдебни производства, който влиза в сила от 1 октомври т.г.

Предстои да бъдат приети и изменения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които ще разширят приложното му поле и ще създадат вътрешноправно средство за търсене на обезщетения за различни нарушения на права по Конвенцията чрез искове пред националните съдилища. Съществени промени настъпиха и в разпоредбите, засягащи задържането под стража и предотвратяването на случаите на насилие от страна на полицейските органи, каза Цецка Цачева. Бяха подобрени процесуалните гаранции за спазване на правата на задържаните и се въведе стандартът на „абсолютната необходимост” при използване на оръжие, физическа сила и помощни средства от страна на органите на реда, допълни тя.

Председателят на парламента отбеляза и инициативата на ръководителя на българската парламентарна делегация в ПАСЕ за наблюдение на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по линия на парламентарния контрол. Изслушан беше министърът на правосъдието относно  ангажиментите на правителството по изпълнението на пилотните решения. Предстои приемането от парламента на решение, което да задължи Министерския съвет да внася годишен доклад в Народното събрание, обобщаващ тематично постановените от ЕСПЧ решения срещу България през съответната година, както и предприетите от компетентните власти действия по изпълнението им, вкл. евентуалните трудности в тази насока, посочи Цецка Цачева.

България подкрепя запазването на принципа на индивидуалната жалба, но Съдът в Страсбург не следва да се превръща в “четвърта инстанция” и да разглежда въпроси по същество, които са били достатъчно обстойно преценени от националните съдилища, заяви председателят на парламента. Нашата страна оценява високо и подкрепя усилията на Съда за справяне с растящия брой жалби, допълни тя.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в Европейската конференция на председатели на парламенти в Страсбург. „Бъдещето на Европейския съд по правата на човека – роля на националните парламенти”, „В криза ли е представителната демокрация? Предизвикателства пред националните парламенти” и „Арабските революции: предизвикателства и възможности” са основните теми на форума.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна в рамките на участието си в Европейската конференция на председателите на парламенти в Страсбург с председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон.

Борбата с организираната престъпност и корупцията и реформите в съдебната система бяха основни теми на срещата. Председателят на ПАСЕ даде висока оценка на волята, усилията и действията на българското правителство за преодоляване на проблемите, поставени в диалога между България и ПАСЕ. Цецка Цачева отправи покана към Жан-Клод Миньон да посети България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини