Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите решиха правителството да внася в парламента обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България
21/09/2012

Депутатите решиха правителството да внася в парламента обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. Решението е по разисквания по питането на Джема Грозданова /ПГ на ПП ГЕРБ/ към министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. По време на обсъждането решението беше разширено. Първоначалният вариант предвиждаше правителството да бъде задължено да внася доклад по изпълнение само на пилотните решения на ЕСПЧ.

Михаил Миков от ПГ на Коалиция за България посочи, че въвеждания национален механизъм не решава същностните проблеми на взаимоотношенията между ЕСПЧ и страната ни. Той даде като пример премахването от НПК на нормите, които позволяват обвиняемия да поиска от съда да разгледа делото след определен срок. Според Миков с въвеждането на тези мерки за намаляване на натовареността на ЕСЧП се опитваме да заблуждаваме ПАСЕ, че се справяме с изискванията в Конвенцията за защита правата на човека. По думите му сред същностните проблемите е правото на независим съд и намесата на изпълнителната власт.

Павел Шопов /ПГ на Партия Атака/ каза, че философията на днешното разискване е, че се връщаме към нашия суверенитет.

Александър Ненков /ПГ на ПП ГЕРБ/ каза, че през последните години е направено много по проблемите, с които се сблъскват евромагистратите в българските жалби, но има и още какво да се прави. Според него съществени промени са настъпили по задържането под стража и полицейското насилие, въведени са правила за ненарушаване на правата при екстрадициите. Като положителна стъпка той посочи законодателните промени, свързани с въвеждането на национален механизъм за разтоварване на ЕСЧП.

Според депутата от ПГ на ДПС Четин Казак проектът за решение съвсем не изчерпва цялостния обхват на проблемите в отношенията на България с ЕСЧП. Според него трябва да се решат хроничните проблеми, които не засягат само обезщетяването на пострадалите от правосъдието в страната.

За Екатерина Михайлова от ПГ на Синята коалиция един от основните проблеми е доверието в българските институции наред с превишаването на права от страна на изпълнителната власт и затлачване на дела от съдебната. Според нея, ако не се решат тези проблеми българският гражданин може да откаже предлагания български механизъм и да потърси отново съда в Страсбург.

Министър Диана Ковачева посочи, че действително се говори за системен проблем по нарушенията на Конвенцията за защита на правата на човека. Според нея през есента в страната ни ще се върнат около 700 жалби и с въвеждането на националния механизъм техните жалбоподатели ще могат да търсят вътрешна възможност за обезщетяване. Тя обясни, че не е излишен националният механизъм за обезщетяване, защото се намалява срокът на разглеждане на жалбата от между 6 - 10 години на шест месеца.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини