Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие процедурни правила за издигане и избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
26/09/2012

Парламентът прие процедурни правила за издигане и избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Комисията по правни въпроси предлага изборът на двамата съдии в Конституционния съд от квотата на парламента да се състои на 31 октомври 2012 г.

Предложенията за кандидати се правят от народни представители от 27 септември до 10 октомври 2012 г. Те трябва да са придружени с писмени мотиви. Предложенията и документите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в Интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите ще бъдат публично изслушани от Комисията по правни въпроси към Народното събрание на открито заседание, пряко излъчвано в Интернет чрез специализирания тематичен сайт на парламента. Гласуването на кандидатурите в парламента ще се извърши явно чрез компютъризираната система за гласуване. За избрани ще се смятат тези двама кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. Заседанието ще бъде излъчено пряко по БНТ, БНР и в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет-страницата на парламента.

В случай, че повече от двама кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите с най-малък равен брой гласове се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини