Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
01/03/2013

Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, който претендира влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без да има получено писмено потвърждение от потребителя. Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите, направено от Иван Вълков и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, приет на първо четене. Депутатите приеха още две предложения за промени в Закона, направени от Ваньо Шарков /ПГ на Синята коалиция/ и от Захари Георгиев /ПГ на Коалиция за България/.

Предложението на ПГ на ПП ГЕРБ предвижда при сключването на договор от разстояние по телефона, договорът да влиза в сила и потребителят да се обвързва от предложението, от датата, на която доставчикът е получил съгласието на потребителя, изразено в писмена форма или на друг траен носител. В случаи, когато той претендира влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона в нарушение на това изискване се налага санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Предложението на ПГ на Синята коалиция предвижда изключване от разпоредбите за продажба от разстояние на продължаването на индивидуален срочен договор с краен потребител без изричното писмено съгласие на абоната. Сините настояват при нарушение на това изискване санкцията да е глоба в размер на 1000 лв. за физически лица, а на юридическите лица да се налага имуществена санкция в размер на 5000 лв. за всеки отделен случай.

Подобно предложение правят и от ПГ на Коалиция за България. Те предлагат при липса на изрично съгласие, след изтичане срока на договора той да се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът ще има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. Левицата е направила и предложение аудио или аудио-визуалните търговски съобщения да не се излъчват със сила на звука различна от силата на звука на останалата част от програмата.

Председателят на Комисията по икономическа политика Мартин Димитров поиска да се намали срокът за предложения по законопроекта на три дни. Очаква се той да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала идната седмица.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини