Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ПРИЕЛО 554 ЗАКОНА, 568 РЕШЕНИЯ И 12 ОБРЪЩЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ
15/03/2013

Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол
 на 41-то Народно събрание


Законодателна дейност


По време на мандата си 41-то Народно събрание е приело 554 закона, 568 решения и 12 обръщения и  декларации. Това сочи справка за периода от 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г., подготвена от парламентарния пресцентър и правна дирекция на Народното събрание.

Парламентът е имал 487 пленарни заседания, като 35 от тях са били извънредни.

В 41-то Народно събрание са постъпили общо 940 законопроекта, като 515 от тях са внесени от Министерски съвет. От 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г. са били внесени 678 проекторешения, от които 589 от народни представители, както и 35 проекта за обръщения и декларации.Парламентарен контрол


В 41-то Народно събрание са зададени 4020 въпроса и са отправени 685 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 145 пленарни заседания.

Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 493 часа и 40 мин.

По време на мандата са използвани пет форми на парламентарен контрол – въпроси и питания, разисквания по питания, вот на недоверие, вот на доверие, изслушвания.

За периода са проведени 14 разисквания по питания, отхвърлени са 4 вота на недоверие и е гласуван един вот на доверие, проведени са 8 изслушвания и са раздадени 98 доклада от изслушвания в комисии.

От зададените въпроси 1901 са били с писмен отговор, а 2119 – с устен. При питанията 619 са били с устен отговор, а 66 с писмен. Отговорено е на 3496 въпроса и на 496 питания, а 148 въпроса и 26 питания са оттеглени.

По време на мандата на 41-то Народно събрание от ПГ на ПП ГЕРБ са отправили 170 въпроса и 48 питания, от ПГ на Коалиция за България – 2216 въпроса и 422 питания, от ПГ на ДПС – 150 въпроса и 30 питания. От ПГ „Синята коалиция”  са задали 803 въпроса и са отправили 57 питания, от ПГ на партия АТАКА - 437 въпроса и 52 питания, от  ПГ на РЗС – 22 въпроса и 5 питания и от независимите народни представители – 186 въпроса и 72 питания.

По брой на отговорените въпроси и питания министрите се подреждат така: министрите на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и Лиляна Павлова – 517;  министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – 491; министрите на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Делян Добрев – 390; министрите на здравеопазването Божидар Нанев,  Анна - Мария Борисова, Стефан Константинов и Десислава Атанасова – 389; вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков– 379; вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – 315; министърът на околната среда и водите Нона Караджова – 239.

По брой зададени въпроси и питания първите тринадесет народни представители се подреждат така: Димчо Михалевски – 356;  Иван Николаев Иванов – 314; Мая Манолова – 216; Корнелия Нинова – 216; Ваньо Шарков – 190; Антон Кутев – 159; Михаил Миков – 141; Пенко Атанасов – 137; Лъчезар Тошев -  132;  Яне Янев – 130; Петър Курумбашев – 125; Ангел Найденов – 110; Димитър Горов – 103.

По време на мандата на 41-то Народно събрание бяха отхвърлени 4 вота на недоверие и гласуван един вот на доверие.

На 1 октомври 2010 г. 76 народни представители от ПГ на КБ и ДПС внесоха искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов „заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването”. На 8 октомври 2010 г.  "за" вота гласуваха 70 депутати, 144 бяха „против вота и подкрепиха кабинета, един депутат се въздържа.

На 10 юни 2011 г. 68 народни представители от ПГ на Коалиция за България и ДПС внесоха искане  за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов „заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората”. На 17 юни 2011 г. вотът беше отхвърлен, като за вота гласуваха 70 депутати, 124 бяха против вота и подкрепиха кабинета, двама депутати се въздържаха.

На 18 юли 2011 г. 73-ма народни представители от ПГ на ДПС и Коалиция за България внесоха искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов „за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права.” Вотът беше отхвърлен на 26 юли 2011 г., като 143 народни представители бяха против вота, „за" бяха 91 депутати, един се въздържа.

На 6 април 2012 г. 48 народни представители от ПГ на КБ и Атака внесоха искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за „спиране изграждането на АЕЦ „Белене” и провалената енергийна политика на България”. Разисквания не бяха проведени и вотът не беше гласуван, тъй като 8 народни представители от ПГ на Атака оттеглиха подписите си.

На 19 юли 2012 г. 74 народни представители от ПГ на КБ, ДПС и независим народен представител внесоха искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за „провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи”. На 26 юли 2012 г. вотът беше отхвърлен със 72 гласа "за", 136 "против" и двама "въздържал се".

В 41-то Народно събрание беше гласуван един вот на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов. Предложението, проектът за решение и мотивите бяха внесени на 19 януари 2011 г. Разискването и гласуването на доверие на МС бяха проведени на 20 януари 2011 г. , като 140 народни представители подкрепиха кабинета, 60 бяха против, а 14 се  въздържаха.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини