Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие предложените от Министерския съвет "Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението"
19/06/2013

Народното събрание прие предложените от Министерския съвет "Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението" и възложи на кабинета да се отчита за изпълнението им пред Народното събрание в края на всеки месец.

Парламентът одобри плана "Орешарски", като 107 народни представители гласуваха "за" и един се въздържа.

Мерките  бяха представени в парламента от премиера Пламен Орешарски. Те са разделени в три основни групи - за гражданите /действия в областта на енергетиката, пакет от мерки в социалната сфера, пазар на труда, индексации на пенсии, защита на потребителите/, за бизнеса и за демократизацията на управлението.
Мерките предвиждат увеличаване на минималната работна заплата от 1 октомври 2013 г. /след съгласуване с Тристранния съвет/. В областта на енергетиката целта е недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията /поискано 40 процента увеличение на цената на тока/ и промяна на методиката на ценообразуване. За това ще има нов модел на ценообразуването и това ще доведе с до 5 процента намаление на цените след 1 юли, след законодателни промени.

В социалната сфера се предвижда увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 на 310 лева от 1 юли, увеличаване на еднократната помощ за първокласници от 150 на 250 лева, разширяване на кръга на лицата, които имат достъп до целеви помощи, овладяване на ръста на безработицата и подпомагане на реализация на младежите.

Планира се въвеждане на швейцарското правило за индексации на пенсиите от 2014 г., пакет от мерки за защита на потребителите от монополните структури на пазара.

За бизнеса са планирани законодателни промени в посока намаляване на административната тежест за подобряване на бизнессредата, процедурите по обществените поръчки да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях, както и ускорено разплащане от страна на държавата на забавените плащания към бизнеса до 30 август. Предлагат се и мерки в областта на усвояването на европейските фондове, като една от тях е провеждане на широк обществен дебат относно приоритетите на Споразумението за партньорство и оперативните програми и внасянето му за разглеждане в Народното събрание.

Премиерът Пламен Орешарски предлага решителни мерки против контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки.

За демократизация на управлението се поставя срок до 30 септември за нов Изборен кодекс. Предлага се намаляване на субсидиите на партиите, облекчаване на изискванията за участие на независими кандидати в изборите, конструиране на обществени съвети към министерствата, както и възстановяване на работата на Съвета за децентрализация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини