Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
НС освободи износа на ток, пада цената за крайния потребител
28/06/2013

Народните представители приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката. С тях се освобождава износа на електроенергия, което ще доведе до намаляване на цената на тока за крайния потребител. Това ще доведе до приход от между 1 – 1,5 млрд. лева за българската енергийна система, заяви един от вносителите на поправките Явор Куюмджиев. Той отбеляза, че се цели намаляването на т.нар. студен резерв и пределни цени за тази разполагаемост.

Измененията са свързани с подобряване обективността, ефективността и прозрачността на регулаторната рамка при определянето на цените на енергията и разходите на енергийните дружества. Налага се енергията, произведена от заводски централи да се потребява първо за нуждите на предприятието, към което е и остатъкът да се изкупува от оператора.

Цената на тока за промишлеността няма да се увеличи, приетите промени в закона за енергетиката ще гарантират работата на миньорите. Това обобщи министърът на енергетиката Драгомир Стойнев от парламентарната трибуна след окончателното гласуване на поправките в закона. Те ще позволят да се излезе от порочния кръг на голяма задлъжнялост, ще гарантират първо възобновяване, а след това и увеличаване на финансовия поток в системата.

Ценовият период, който приключва на 30 юни 2013 г. за дружествата в сектор "електроенергетика" и "топлоенергетика" може да се удължи до 1 месец, след изтичането му, записаха депутатите.
След приемането на текстовете председателят на парламента Михаил Миков подчерта, че е изключително важно законът да влезе в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник" и призова президентът спешно да издаде указ, така че да се даде възможност на ДКЕВР да понижи цената на тока. С този текст се дава възможност на ЕСО да му се намали такса "пренос" съществено , за да може да се включи в износа на ток, а въгледобивните предприятия ще могат да увеличат производството си, за да излязат от колапса, тъй като производителността на труда в рудниците е много ниска и те са неконкурентоспособни, добави Рамадан Аталай, председател на енергийната комисия. Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, закупили от ВЕИ-та, по цената, по която са я закупили. До 15 юни 2015 г. доставчиците на последна инстанция ще купуват ток само от обществения доставчик по свободно договорени цени.

Освен да насърчи износа на ток, пакетът ще позволи на ДКЕВР да запази и даже да намали цената за битовите потребители, защото отпада задължението на НЕК да изкупува ток от всички производители, а това ще става от най-евтините - АЕЦ "Козлодуй" и "Марица-Изток 2". Когенерацията ще бъде изкупувана само, след като се задоволи потреблението от евтините източници. При свръхпотребление или свръхпроизводство на ток операторът на електропреносната мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без предварително уведомяване на производителите и клиентите, предвидиха депутатите.

Държавният регулатор ще определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на количества за студен резерв въз основа на тръжна процедура. Това ще намали разходите в енергетиката със 160-200 млн. лв. и е първа стъпка към равнопоставеност и прозрачност на участниците в процеса.

При изпълнение на регулаторните си правомощия с промените депутатите задължиха ДКЕВР да се ръководи от създаване на гаранции за защита на крайните клиенти и осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар. Постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове се използват за развитие на ВЕИ-тата с оглед ангажимента към ЕС за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., разпореди в закона парламентът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини