Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
01/08/2013

Парламентът прие на второ четене актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. За разплащания към бизнеса са предвидени 160,4 млн.лв. За социални плащания допълнителният ресурс е 40 млн. лв, които ще са за покриване на социални плащания на най-уязвимите групи.

Предвидени са и 85 млн.лева за облекчаване на тежестта на потребителите на електроенергия от развитието на ВЕИ. Тези пари се осигуряват вследствие на включената в актуализираната бюджетна рамка оценка за приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лева и ресурс за разходи до размера на постъпилите приходи за 2013 г. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. За ваучери за храна за 2013 г. ще бъдат отпуснати още 40 млн.лв.

Приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв. да се изразходват за облекчаване на тежестта на потребителите на електроенергия от развитието на ВЕИ, реши парламентът.

Парламентът върна в Наказателно-процесуалния кодекс възможността делата да се разглеждат по искане на обвиняемия. Това стана с приемане на второ четене на промени в НПК. През 2010 година, по времето на мандата на ГЕРБ, глава 26 от НПК "Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия" беше премахната. Мотивацията за връщането е, че с отмяната на тези разпоредби, се създава т. нар. "вечен обвиняем". Записано беше, че ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда. Изключение се прави за случаите, когато обвинението е за тежко умишлено престъпление, при което е причинена смърт. Обвиняемият подава молба до съответния първоинстанционен съд, който незабавно изисква делото.

Приети са норми за движение на делото, след като е направено искането за разглеждане на делото от съда. Решено беше още мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство да не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от година и шест месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца. Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от година и шест месеца от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от осем месеца - в останалите случаи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини