Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Близо 1000 писма, жалби, предложения, сигнали и декларации от граждани и органи на местната власт са постъпили през Първата сесия на 42-рото Народното събрание в Информационно-административния център на парламента
14/08/2013

През Първата сесия на 42-рото Народното събрание в Информационно-административния център на парламента са постъпили 978 писма, жалби, предложения, сигнали и декларации от граждани и органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети. Чрез виртуалното деловодство на страницата на парламента са внесени 8 заявления за достъп до обществена информация и 34 сигнала и запитвания, сочи справката за дейността на информационния център.

Отговорено е на 123 от постъпилите писма и жалби, 109 са изпратени за проверка и становище до съответния компетентен орган, а 615 са предоставени на различни постоянни парламентарни комисии. Не е било отговорено на 131 писма, които са анонимни, нямат посочен адрес за кореспонденция или касаят междуличностни и семейни взаимоотношения.

Непосредствено след конституирането на 42-рото Народно събрание в Информационно-административния център са постъпили множество декларации от лечебни заведения и медицински екипи с искане за инкриминиране на нападенията над екипи на спешната помощ, както и становища в подкрепа на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места, които са били предадени на парламентарната Комисия по здравеопазването. На 28 юни 2013 г. Народното събрание прие допълнение в Наказателния кодекс, с което се въвеждат по-големи наказания за нападения над медицински специалисти и учители.

Граждани са внесли в Информационно-административния център свои мнения и становища за промяна в Закона за политическите партии, в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, в Закона за енергетиката, в Изборния кодекс, в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за социалното подпомагане, в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, в Закона за интеграция на хората с увреждания и др.

Много от писмата, жалбите и сигналите на гражданите са били свързани с конфликти в отношенията между гражданите и топлофикационните и електроразпределителните дружества, както и с банки кредитори.

Най-много искания има за промени в социалното и осигурителното законодателство – за увеличаване на пенсиите, спиране на увеличението на пенсионната възраст, отпадане на тавана на пенсиите, предприемане на мерки за разкриване на нови работни места, изменение на реда и условията за отпускане на социални помощи, така че повече хора да имат достъп до тях.

В Информационно-административния център на Народното събрание са внесени и множество писма, предложения и искания в подкрепа на правителството или за неговата оставка.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини