Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира изменение на финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка по проекта "България – Транзитни пътища V"
03/10/2013

Парламентът ратифицира Изменение 2 на финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка по проекта "България – Транзитни пътища V". Общата стойност на проекта е 705 млн. евро, от които 380 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка и 325 млн. евро съфинансиране от държавния бюджет, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси. От 2007 г. досега са преведени седем транша на обща стойност 167,5 млн. евро, което е едва 44 на сто от заемните средства. Остатъкът от общата стойност на заема е 212,5 млн. евро. Поради невъзможност за усвояване на 56 на сто от заемните средства и изпълнение на поетите ангажименти по проекта, агенцията "Пътна инфраструктура" след получено одобрение за започване на преговори за удължаване на срока на финансовия договор, e изпратила писмено предложение до Европейската инвестиционна банка за изменение на финансовия договор. В работен формат е уточнено времевата рамка за превода на траншове от заема да бъде удължена с три години, като последната дата за превод на средства от заема да е 31 декември 2016 година.

Депутатите ратифицираха и Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Израел, от друга страна. Превозвачите ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Израел, което понастоящем не е възможно, посочва в доклада си комисията по бюджет и финанси. Народното събрание ратифицира и други международни документи, по които България е страна. Сред тях е и споразумението между България и Организацията за забрана на химическите оръжия за привилегиите и имунитетите на Организацията и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини