Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Представители на парламентите на държавите, участващи в Парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, обсъдиха юридическите статути и политическите функции на интерпарламентарните организации
14/10/2013

Организации като Парламентарното измерение на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа могат да отговорят на специфичните проблеми на страните и да бъдат едно от средствата за сближаване, сътрудничество и преодоляване на различията между държавите в региона. Това каза председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Янаки Стоилов на парламентарния семинар "Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации". Форумът е организиран от Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа.

Янаки Стоилов говори пред участниците във форума за ролята на интерпарламентарните организации в международното и регионалното сътрудничество. Практиката показва, че по-ефективни са тези организации, в които си взаимодействат парламентарното направление с правителственото, коментира той. По думите му парламентарното измерение ще бъде и едно от предимствата на процеса на задълбочаване на отношенията. Това сътрудничество може да допринесе и за формулиране на общи интереси на страните от Югоизточна Европа, посочи председателят на Комисията по външна политика. Наличието на няколко направления, включително парламентарни, в рамките на европейското сътрудничество не е недостатък, а предимство, смята той. Според Янаки Стоилов те не биха създали проблеми от гледна точка на разделения, а могат да допринесат да се хомогенизират решенията на различни проблеми.

Председателят на 40-то Народно събрание и член на Работната група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ Георги Пирински запозна участниците в семинара с етапите в развитието на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Той отбеляза, че от 2010 г. до днес работната група е имала 10 срещи, на които са били представени два модела за структура на бъдещата парламентарна асамблея.

Предложението на турските колеги е да се създаде сериозно институционализиран вид асамблея със сложна структура и органи, като се предвижда тя да има и поддържащи структури и образувания, посочи Георги Пирински. Той уточни, че Народното събрание на Република България е предложило платформа с по-лека и по-икономична структура. Тя предвижда ежегодните срещи на председателите на парламенти на страните от ПСЮИЕ да включват и пленарна сесия, която ще бъде с ротиращо председателство. Страните ще бъдат представлявани в асамблеята от делегации в състав между 3 и 5 депутати, избрани от своите парламенти.

Предлага се към парламентарната организация да бъдат създадени три комисии – стопанска, за сигурност и за култура и обществени въпроси, които ще представят доклади пред пленарната асамблея, уточни Георги Пирински. Предложението на българския парламент е базирано на опита от Балтийската асамблея, която представя ефективна и ефикасна форма за регионално сътрудничество и изтъкване на регионални въпроси, които да бъдат представени на по-високо световно ниво, подчерта той.

Парламентарният семинар „Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации” беше открит от председателя на Народното събрание Михаил Миков.

Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа е политически форум за диалог и партньорство между страните в този регион, основан през 1996 г. на среща на министрите на външните работи в София. С трансформирането на Пакта за стабилност през 2008 г. ПСЮИЕ получава признанието на ЕС като водещ регионален форум за сътрудничество в Югоизточна Европа. Между 1997 и 2013 г. са организирани десет конференции на председателите на парламентите на страните, участващи в ПСЮИЕ, като още на първата е формулирана идеята за редовни срещи на най-високо парламентарно равнище. През 2010 г. е взето и решение за институционализиране на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и през пролетта на 2014 г. се планира да се състои Първата сесия на бъдещата парламентарна асамблея на организацията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини