Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ако не възприемем германския модел за възлагане на обществени поръчки в строителството, рискуваме да продължим да строим некачествено и скъпо, предупреди министър Иван Данов
23/10/2013
Ако не възприемем германския модел за възлагане на обществени поръчки в строителството, рискуваме да продължим да строим некачествено и скъпо, заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов на заседанието на ресорната парламентарна комисия на 23 октомври 2013 г. Той представи пред депутатите подготвяна наредба, която третира проблемите на възлагане на обществени поръчки в строителството и проектирането.
    
За магистрала в България строителството на километър излиза 8,7 млн.евро, в Германия - между 4 и 6 млн. евро, посочи министър Данов. По думите му предимството от възприемането на германския модел е, че независимо от намалените средства от ЕС, тези пари ще ни стигнат и ще ни останат да реализираме съществени проекти в страната.

Подготвянето на отделна наредба е заради спецификата на строителната индустрия, отбеляза министърът на инвестиционното проектиране. С прилагането на наредбата той очаква да има сериозен икономически ефект върху строителния бранш в страната. Идеята е тази наредба да се впише в общите клаузи на Закона за обществените поръчки, за да се определи спецификата на тези поръчки. Целта на наредбата е високо качество на крайния продукт при оптимална цена. Друго предимство е свързано с това, че процедурата е проста и прозрачна, което обикновено не води до спиране на строителството и съдебни търсения, коментира министърът. Създават се и предпоставки за ясна организация на строителния процес, както и за отчетност във всеки момент.

Министър Данов отбеляза, че един от новите елементи в проектозакона за кадастъра, който се обмисля, е кадастърът и регулацията да са едни и същи, както това е в други европейски страни. Министърът съобщи, че от проектобюджета 10 млн. лева целево са отделени за изработване на кадастрални карти.

В отговор на въпрос министърът на инвестиционното проектиране посочи, че във ведомството има внесени четири проекта, които са над 10 млн. лева и те са за пречиствателни станции, като един от тях е с еврофинасиране. Проектите са задържани заради липсващи например - документ на собственост на терена, ОВОС, становище на басейнова дирекция, без които няма как да се издаде разрешение за строеж. Министърът съобщи, че 25 процента от общините имат общи устройствени планове и добави, че за следващата година са предвидени за целта 5 или 6 млн. лева в бюджета - средно за 50 - 60 общини, като парите ще се дадат целево.

Сложно е състоянието на ДНСК и там предстои много работа, каза министърът. Като причина за това той посочи изменения в Закона за устройството на територията, които по думите му до голяма степен ограничават функциите на ДНСК.

Сред задачите на министерството в областта на жилищната политика министърът открои разработването на концепция за решаване на проблема с гетата, при която постепенно хората, живеещи там, да бъдат интегрирани.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини