Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В ученическите спортни игри да могат да участват всички ученици, с изключение на тези от спортните училища, предвиждат промени в Закона за физическото възпитание и спорта
24/10/2013
На заседанието си на 24 октомври 2013 г. Комисията по образованието и науката прие с 10 гласа „за” и 8 „въздържал се” промени в Закона за физическото възпитание и спорта, внесени на 1 октомври 2013 г. от народния представител от Коалиция за България Милко Багдасаров.

В ученическите спортни игри да могат да участват всички ученици, с изключение на учещите в спортни училища, предвиждат измененията. С тях се цели трайно да бъдат регулирани въпросите за участието на учениците, които са в дневна форма на обучение в провежданите на национално ниво Ученически спортни игри. Те решават възникнали проблеми при провеждане на ученическите игри през учебната 2012-2013 г., свързани с ограничението за участие на ученици, картотекирани в спортни клубове, т.е. тези, които се занимават допълнително със спорт в свободното си време, посочва в мотивите си вносителят. Милко Багдасаров подчертава, че това изискване е довело до намаляване на броя на участниците в ученическите игри с близо 25 процента, което е в противоречие с поставените цели в Националната програма за развитието на физическото възпитание и спорта  2013-2016 г.

Приемането на промените ще доведе до разширяване на обхвата на ученическите игри, които мотивират учениците да спортуват в спортни клубове и ще даде възможност те да участват в повече спортни мероприятия, посочва в мотивите си народният представител.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини