Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши временна комисия да проверява случаите на грубо кадруване в държавната администрация при управлението на ГЕРБ
31/10/2013

Парламентът реши да бъде създадена временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и други държавни структури. Периодът на проверката включва август 2009 г. – до март 2013 г.

Парламентът избра Таско Ерменков от ПГ на Коалиция за България за председател на временна анкетна комисия за проверка и установяване на случаите на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия в периода август 2009 – март 2013 г. Комисията е на паритетен принцип и в нея участват по двама депутати от парламентарна група. В състава й бяха избрани Цвета Караянчева и Ирена Узунова от ПГ на ПП ГЕРБ, Мариана Тотева от ПГ на Коалиция за България, Четин Казак и Ахмед Башев от ПГ на ДПС, Венцислав Лаков и Кристиян Димитров от ПГ на Партия Атака.

От 14 на 7 дни да бъдат съкратени сроковете за обжалване на отчуждителния акт, както и за насрочване на делото от съда – на 10 дни от получаване на жалбата. Това предвиждат приети на първо четене със 176 гласа промени в Закона за общинската собственост, предложени от Димчо Михалевски от ПГ на Коалиция за България. Мнозинството отхвърли предложените от Цецка Цачева /ПГ на ПП ГЕРБ/ изменения в закона за държавната собственост. С направените поправки в Закона за общинската собственост се цели да се предотврати опасността от забавяне на важни стратегически обекти от транспортната инфраструктура, финансирани от Европейския съюз, и в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на национални и други обекти, без да бъдат накърнени правата на собствениците на имотите, които се отчуждават, посочва в мотивите си вносителят Димчо Михалевски. Според гласуваните текстове съобщаването на отчуждителните актове занапред не следва да бъде чрез обнародване в "Държавен вестник", а по реда на дминистративнопроцесуалния кодекс. Обжалването, дори само по отношение на размера на обезщетението, ще спира изпълнението на отчуждителния акт. Предвижда се единствено определеното от съда обезщетение да се счита справедливо /когато неговият размер е оспорен/ и едва след неговото превеждане по сметка на собственика на имота, последният следва да се счита отчужден.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини