Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Днес 28.01.2004 г. (сряда) народните представители приеха...
28/01/2004

Днес 28.01.2004 г. (сряда) народните представители приеха:

1. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве (2003 - 2008 г.).

 2. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица.

3. Закон за ратифициране на Европейската конвенция за международно признаване на присъди.

4. Закон за ратифициране на Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела.

5. Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - Транзитни пътища III”).

6. Закон за ратифициране на Изменението на Договора за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него.

7. Решение за даване на съгласие за сключване на Споразумение за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”).

8. Решения за промени в състави на постоянни комисии.

9. Започна второто четене на законопроекта за регионалното развитие.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини