Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
04/02/2004
Народното събрание прие:
1.На първо четене законопроекта за допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
3. На първо четене законопроекти за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; Росица Тоткова и група народни представители; Весела Драганова и група народни представители,).
4. Закон за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
5. Закон за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини