Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков участва в 16-та среща на председателя на Европейския парламент с председателите
04/02/2004
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ УЧАСТВА В 16-ТА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА РАЗШИРЯВАНЕ
Будапеща, 4 февруари 2004 г.

Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков и председателят на Комисията по европейска интеграция Даниел Вълчев участват в 16-та среща на председателя на Европейския парламент с председателите на парламенти на страните, участващи в процеса на разширяване на 4 февруари 2004 година в Будапеща.

Две са обсъжданите теми на срещата днес - “Европейският съюз в навечерието на разширяването. По втората тема “Парламентарното сътрудничество между разширения Съюз и страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Сърбия и Черна гора) изказване пред участниците в срещата направи Даниел Вълчев.

В изказването си пред участниците председателят на парламента проф. Огнян Герджиков подчерта, че тя се провежда в навечерието на началото на най-мащабното разширяване на Европейския съюз, призвано да остави в миналото изкуственото разделяне на Европа от времето на студената война.

В словото му се казва още:
“Само след три месеца, на 1 май 2004 г., първите десет държави, участващи в този процес, ще прекрачат прага на Европейския съюз. Ние им пожелаваме членството в съюза да донесе много успехи и благополучие на техните народи. Интегрална част от това пето разширяване на Европейския съюз са България и Румъния, чието членство се очертава за януари 2007 г. За по-нататъшния успешен ход на разширяването дават надежди както изгледите преговорите за присъединяване на Турция да се открият в края на тази година, така и присъствието на нашата среща на представителите на петте страни от Западните Балкани, чието европейско бъдеще ние приветстваме.

България е особено удовлетворена от решенията на Европейския съвет през месец декември в Брюксел, които очертават конкретна времева рамка за нейното присъединяване към Европейския съюз. България получи ясен ангажимент от страна на Европейския съюз за приключване на преговорите през 2004 г., за подписване на договора за присъединяване възможно най-рано през 2005 г. и за членство към януари 2007 г. Особено ценим обстоятелството, че при преговорите страната ни ще бъде оценявана въз основа на собствения си напредък.

Постигнатият напредък, както и областите в които са необходими допълнителни усилия за удовлетворяване на критериите за членство, са обективно отбелязани в редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. Ние сме решени да положим необходимите усилия за приключване на преговорите за членство в Европейския съюз през първата половина на 2004 г. и не по-късно от края на мандата на Европейската комисия. На тази цел е подчинена и интензивната законодателна дейност на Народното събрание. Тя протича под знака на подготовката ни за Европейския съюз и на предстоящото ни присъединяване към НАТО.

За успешното приключване на преговорите през 2004 г., довели вече до временното затваряне на 26 от преговорните 31 глави, ние разчитаме на подкрепата на ирландското председателство, което отдава дължимото приоритетно значение на разширяването на Европейския съюз. Особено ценим подкрепата на Европейския парламент, която и на този етап се проявява при обсъжданията на подготвяната резолюция за напредъка на България към присъединяване.

Успоредно с подготовката ни за членство в Европейския съюз България с внимание и с известна загриженост следи хода на Междуправителствената конференция за конституционния договор. Както и досега ние подкрепяме усилията за успешно и по-скорошно приемане на Конституцията при придържане към проекта на Конвента и търсене на компромиси, които не нарушават цялостния баланс. Ние сме заинтересовани Европейския съюз да изгради структури, които могат да служат на една политически обединена Европа. Тя трябва да бъде силна и единна на международната сцена, като се избягва всичко, което би могло да предизвика нови разделения.

Ние гледаме с оптимизъм на бъдещата работа на Междуправителствената конференция. Убедени сме, че 2004 г. ще може да остане в историята като година на приемането на Конституцията на Европейския съюз и на възобновяването на единството на Европа.”

На 16-та Среща на председателя на Европейския парламент с председателите на парламенти на страните участващи в процеса на разширяване на Европейския съюз ще бъдат обсъдени ще бъдат резултатите от междуправителствената конференция. Предвижда се приемане на съвместна декларация и среща с Президента на Република Унгария.

Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков и Даниел Вълчев се завръщат на 5 февруари, четвъртък, в 15.25 часа на летище София, правителствена зала.Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини