Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ще проверява безопасните и здравословни условия на труд в “Кремиковци”
05/02/2004
Народното събрание прие Решение за създаване на Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в “Кремиковци” АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.

Депутатите гласуваха изцяло Закона за регионалното развитие.

Народните представители одобриха на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Тошо Пейков) и на законопроекти за политическите партии (Вносители: Бойко Радоев и Николай Камов; Емил Кошлуков и група народни представители ).

На първо гласуване бяха одобрени промените в Закона за изпълнение на наказанията.

Народните представители започнаха второто четене на законопроекта за частната охранителна дейност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини