Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът регламентира на първо четене стажовете за младежи до 29-годишна възраст след завършено средно или висше образование
06/02/2014

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност. Измененията са внесени от Министерския съвет и са в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на "Младежка гаранция". Със законопроекта се регламентира договорът за стажуване като самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега - всяко полугодие. Предлагат се и промени, свързани със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори. Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесен от ПГ на ПП ГЕРБ. Парламентът не прие на първо четене и промените в Кодекса на труда, предложени от ПГ на Партия Атака.

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, посочва в мотивите си вносителят - Министерският съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини