Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отговори на актуални въпроси на народните представители от Комисията по труда и социалната политика в 42-рото Народно събрание.
06/02/2014

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отговори на актуални въпроси на народните представители от Комисията по труда и социалната политика в 42-рото Народно събрание. По отношение на финансирането на Европейската младежка гаранция за работа на младите хора до 29-годишна възраст, министър Хасан Адемов подчерта, че са създадени всички организационни предпоставки за стартирането й, а Министерски съвет е приел национален план за нейното изпълнение. По думите му България е една от 12-те страни-членки на Европейския съюз, които са с много висока степен на готовност по всички оперативни програми.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Тотю Младенов отбеляза, че България час по-скоро трябва да получи средствата от Европейския социален фонд. Те са ни изключително необходими, особено за стажовете на младите хора, посочи той. Хасан Адемов заяви, че за извършването на тези плащания с пари от Държавния бюджет е необходим положителен отговор от Брюксел. Предвижда се впоследствие изразходените средства да бъдат възстановени от Европейския социален фонд.

Народният представител от ПГ на Движението за права и свободи Щерьо Щерев попита за механизмите за управление на финансовия ресурс за справяне с проблемите в социалната сфера, който ще получи България за периода 2014 г. – 2020 г.. Министърът на труда и социалната политика коментира, че актуалната система за раздаване на храни и на т.нар. интервенционални запаси за най-бедните от тази година ще се реализира по друг начин. Той добави, че през следващия програмен период сумата за подпомагане на най-бедните граждани на ЕС е 2,5 млрд. евро. Средствата, определени за България, са в размер на 104,8 млн. евро.

Целта е броят на застрашените от бедност и от социално изключване в Европа да бъде намален с 20 млн., а в България с 260 хиляди души. С възможностите на Европейския социален фонд се гарантира поне изхранването на неспособните да се справят с мерките на програмите за ангажиране в заетост хора, заяви министърът.

Хасан Адемов допълни, че се предвижда управляващ орган на тази оперативна програма да бъде Главна дирекция „Европейски фондове и програми” към Министерството на труда и социалната политика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини