Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се запознаха с резултатите от преговорите в Турция
19/02/2014

Депутатите от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се запознаха с резултатите от преговорите в Турция, представени от Димитър Ганев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.


По време на срещата бяха обсъдени всички желания на двете страни, като разговорите протекоха в конструктивен диалог за намиране на решение по всички възникнали въпроси и проблеми през последните няколко години, отбеляза той. Беше зададена рамка от двамата министри за подготовка на Спогодба, която да замени действащата от 1977 г. Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари между двете страни. Рамката включва подготовка за пълна либерализация на разрешителния режим, която да обхване двустранните и транзитни превози, без превозите от/за трета страна. При изготвянето на Спогодбата се предвижда значително увеличаване на разрешителните от/за трета страна при влизането й в сила, каза изпълнителният директор.


Експертите от двете страни ще се срещнат през първата седмица на месец март за изготвяне на проектоспогодбата в Истанбул. Документът трябва да бъде готов до края на следващия месец и след обсъждане от двете страни да бъде подписан до края на месец април. От 1 март е договорено създаването на  call center в ИА „Автомобилна администрация” в София и в Генералната дирекция по регулиране на сухопътния транспорт в Анкара за разрешаване на всички проблеми и спорни въпроси при обработката на документите на товарните автомобили на двете страни. Двете администрации се задължават да изработят процедура и одобрят набор от документи за представяне на компетентните органи.


До влизане в сила на новата Спогодба страните се договориха двете администрации напълно да съдействат на превозвачите с цел облекчаване дейността на фирмите при извършване на транспортни услуги на териториите на България и Турция, каза Ганев.


Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация” информира депутатите, че след срещата броят на проблемите по границата ни с Турция рязко е намалял.


Народният представител Ивайло Московски от ПГ на ПП  ГЕРБ даде предложение да се създаде call center на границата, а не в министерството, в който да има представители на двете автомобилни администрации, както да се постави баркод на СЕМ – разрешителните, който да се чете с четец.  Димитър Ганев одобри идеята и каза пред депутатите от комисията, че ще работят по нея. По време на дискусията бе поставен въпросът депутатите от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да се запознаят с параметрите на Спогодбата преди подписването й.

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения изслуша за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.). Заместник-министърът на транспорта Георги Тодоров представи програмата в областта транспорт, телекомуникации и информационни технологии. През 2014 г. България ще продължи да участва активно в работата по разработване на Четвъртия пакет от мерки в железопътния транспорт, както ще започне обсъждането на следващите две предложения от него, които ще играят основна роля за отварянето на пазара на железопътни услуги. Включени са и мерки за увеличаване резултатността на конкурентните тръжни процедури, като целта е да се засили конкурентният натиск върху националните пазари за железопътни услуги, отбеляза той. Българската страна подкрепя направеното предложение за изменение на Регламента по отношение на отварянето на вътрешния пазар на пътнически железопътни услуги.


В областта на въздушния транспорт приоритетно за българската страна остава предложението за изменение на Регламента относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламента относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж. През настоящата година. българската страна ще участва с повишено внимание в заключителния етап от преговорния процес по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза. Урбанизираните области около летищните комплекси също ще бъдат облагодетелствани от предвижданите мерки, тъй като чрез тях осезаемо ще се подобрят условията на живот в засегнатите (жилищни) квартали.


В морския транспорт усилията на България ще бъдат насочени към приемането на предложение за Регламент относно създаване на правова рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и за финансова прозрачност на пристанищата.


От приоритетно значение за нашата страна е приемането на мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, отбеляза заместник-министърът. Република България отдава съществено значение на предложените мерки за гарантиране на високо ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на ЕС, което ще допринесе за актуалността на Националната стратегия за кибер сигурност, която е в процес на разработване. Подкрепяме включването на Европейския център по киберпрестъпност в Европол в мрежата за сътрудничество между компетентните органи, отбеляза Георги Тодоров.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини