Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по правни въпроси реши на 18 март да бъде организирано обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс. На заседанието си на 19 февруари 2014 г. народните представители разгледаха предложения за провеждане на обществени обсъждания на проекта, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2014 г.
19/02/2014

Комисията по правни въпроси реши на 18 март да бъде организирано обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс. На заседанието си на 19 февруари 2014 г. народните представители разгледаха предложения за провеждане на обществени обсъждания на проекта, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2014 г., организирани от Комисията по правни въпроси съвместно с Министерството на правосъдието.

Председателят на Комисията Четин Казак подчерта, че предложението е продиктувано от значението на този нормативен акт и необходимостта съдържащите се в него предложения да бъдат обсъдени във възможно най-широк формат, да се чуят повече мнения по концепцията на проекта, както и по отделните текстове в него.

Предвижда се проектът за нов Наказателен кодекс да бъде обсъден на два форума – единият с участие на граждански организации и движения, а вторият с представители на професионалната юридическа общност и академичните среди. Целта е идеите, генерирани в рамките на първата дискусия, да бъдат след това обсъдени в обобщен вид за възможната им юридическа реализация в проекта с представителите на професионалната юридическа общност, уточни Четин Казак. Спецификата на материята изисква между двете обсъждания да има достатъчно време за обобщаване на мненията, изразени по време на първата дискусия и затова се предвижда втората дискусия да бъде организирана през юни 2014 г., добави той.

Народните представители от Комисията по правни въпроси приеха за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), внесена от Министерски съвет. Те решиха да предложат в Годишната работна програма на Народното събрание да бъдат включени още седем документа, по които парламентът да изготви свои позиции.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини