Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по инвестиционно проектиране обсъди проект на решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк „Странджа“ от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа
21/02/2014

Комисията по инвестиционно проектиране обсъди проект на решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк „Странджа“ от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа. Предложението на Лиляна Павлова от ПГ на ПП ГЕРБ и група народни представители не беше прието от комисията.

Народните представители изслушаха становищата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие. След издадените заповеди от министър Десислава Терзиева и министър Искра Михайлова, две от предложенията в проекторешението вече са изпълнени, отбеляза заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов. И двете заповеди се отнасят за обхвата на целия Общ устройствен план (ОУП), а не само за частта му в границите на природен парк „Странджа”, както е предложено в проекта на решение, каза той. Вносителят на проекторешението Лиляна Павлова от ПГ на ПП ГЕРБ предлага Министерски съвет да приеме План за управление на природен парк „Странджа”, министерството на регионалното развитие да приеме изменения в устройствения план на община Царево заедно  с екологичната оценка до края на текущата година. Народният представител предложи и  да се внесат промени в Законите за устройство на територията и устройство на Черноморското крайбрежие.

Поставените срокове не са реалистични, тъй като изготвянето само на екологичната оценка ще отнеме половин година, а изработването на ОУП още не започнало, каза Атанас Костадинов. МОСВ подкрепя опазването и развитието на природен парк „Странджа” чрез финансиране на редица дейности от Оперативна програма „Околна среда”, както и планиране и оптимизация на управлението чрез изготвяне на модел за устойчиво управление на парка.

Народните представители от Комисията по инвестиционно проектиране бяха информирани за предприетите действия от Министерството на регионалното развитие, а именно: издаване на заповед за спиране прилагането на ОУП от 2008 г. и разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП за цялата територия на община Царево и екологична оценка към него, приет е също регионален план за развитие на целия Югоизточен район. Министерството не подкрепя проекта на решение, тъй като по някои от неговите предложения вече са предприети действия, а поставените срокове са притеснителни, тъй като при възникнало обжалване не могат да бъдат спазени. Всички действия на министерството са прозрачни и ще се предоставя информация на народните представители при постъпване на въпроси от актуален характер, посочиха от министерството.

Председателят на Комисията по инвестиционно проектиране Емил Костадинов също отбеляза, че с предприетите вече мерки са изпълнени  част от точките в проекта на решение, а Народното събрание не може да задава срокове на Министерски съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини