Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения единодушно реши да покани на обсъждане представители на банките, на финансовите и кредитни институции, на частните съдебни изпълнители и депутати, за да обсъдят евентуална промяна в Закона за банките и в Закона за частните съдебни изпълнители
25/02/2014

Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения  единодушно реши на заседанието си на 25 февруари 2014 г. да покани на обсъждане представители на банките, на финансовите и кредитни институции, на частните съдебни изпълнители и депутати, за да обсъдят евентуална промяна в Закона за банките и в Закона за частните съдебни изпълнители с цел защита на потребителите.  Темата бе внесена за обсъждане от члена на Обществения съвет Нина Гергова. Тя бе поканила за изслушване Димитрин Вичев, председател на  Съюза от пострадали от банки, финансови институции и съдебни изпълнители. Той представи исканията на Съюза, сред които са налагане на мораториум върху всички изпълнителни дела, докато се променят съответните закони, създаване на специализирана комисия в Народното събрание по проблемите на взаимодействието между гражданите и банките, приемане на Закон за фалитите на физическите лица, приемане на Закон за финансовия омбудсман, Закон за отмяна на Закона за частните съдебни изпълнители и др.

Ние представляваме интересите на стотици хиляди пострадали от частните съдебни изпълнители, човек може да живее без ток, но когато с полиция ти изкарват имуществото на улицата, това е въпрос на национална сигурност, каза Димитрин Вичев.

Божидар Томалевски от партия „Другата България” съобщи, че още преди три месеца са дали на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев проектозакон за фалита на физическите лица.

Емил Желев от „Гражданска инициатива „Кой” призова Общественият съвет да се концентрира върху реално изпълними неща, тъй като не е съгласен с аксиомата, че само банките са лоши, а кредитополучателите – добри.

Всички участници в дискусията се съгласиха с факта, че в момента няма механизъм за контрол върху частните съдебни изпълнители и затова те имат такива неограничени права.

По предложение на председателя на Обществения съвет Ивилина Алексиева на следващо заседание на съвета всички заинтересовани страни ще се съберат и ще изложат позициите си. Чак тогава съветът ще реши какво да предложи на народните представители.

Общественият съвет изслуша и докладите на Добрина Алексиева от НКЦ „Време е” за ролята на образованието за подобряването на бизнес климата, и на Патриция Кирилова от Гражданското сдружение за защита на гражданите за необходимост от въвеждане на механизми за актуализиране на учебниците по история в съответствие с резултатите от съвременните научни изследвания с участието на държавните институции, НПО, учители, БАН и експерти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини