Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по икономическа политика и туризъм прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит
26/02/2014

С 9 гласа „за”, нула „против” и 4 „въздържали се” Комисията по икономическа политика и туризъм в 42-рото Народно събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Измененията имат за цел да оптимизират действащата нормативна уредба с оглед гарантиране на правата и интересите на потребителите.

Народният представител от ПГ на Коалиция за България Румен Гечев, който е и сред вносителите на законопроекта, акцентира върху формирането на лихвата на потребителския кредит на пазарна основа, каквато е практиката на останалите страни-членки на Европейския съюз. По този начин лихвата на потребителския кредит ще се изчислява по фиксиран компонент, който ще се определя от банките и от конкуренцията между тях. Предвижда се още референтният лихвен процент да бъде пазарно формиран с индекс LIBOR, EUROBOR, SOFIBOR. Възможна е и комбинация от тях или от индикатори, публикувани от Българската народна банка и Националния статистически институт. Искаме този компонент да бъде независим от кредитодателя и от кредитополучателя, тъй като досега кредитодателят по свое усмотрение и в зависимост от своите разходи можеше да променя показателите без съгласието на кредитополучателя, посочи Румен Гечев.

С приетия законопроект се създава конкурентна среда при ипотечните кредити. Взима се под внимание и интересът на банката. Кредиторът трябва да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението или при който при принудително изпълнение кредитополучателят отговаря с цялото си имущество.

Румен Гечев отбеляза още, че банките няма да имат право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на такъв кредит след 1 година от усвояването му. Във всички останали случаи кредиторът има право на обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, но не повече от 1% от сумата на предсрочно погасения кредит.

Направените изменения на Закона за потребителския кредит предполагат и регулиране на таксите, които са свързани с отпускане, обслужване и погасяване на кредит. Например забранява се на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността им. Видът, размерът и действието, за което се събират трябва да бъдат описани коректно в договоря за кредит, добави народният представител Румен Гечев.

По време на дебатите стана ясно, че обхватът на ЗПК ще бъде разширен и за кредитите под 400 лв. заради зачестилата практика на отпускане на т.нар. бързи кредити при неизгодни и неясни за потребителите условия.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Делян Добрев обоснова вота си „въздържал се”, заявявайки, че в същината си становището на БНБ по основните моменти на законопроекта е отрицателно. От друга страна позицията на Министерството на финансите също е дипломатично отрицателна с аргументите, че една част от текстовете са неточни и вече се подготвят по-прецизни редакции, допълни той.

Колегата му от ПГ на Коалиция на България Румен Гечев отговори, че  България не може да бъде изключение от възприетата практика в ЕС и Народното събрание има за свой ангажимент да балансира и да синхронизира интересите и банките, и на потребителите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини