Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изменения в глава „Топлоснабдяване“ на Закона за енергетиката ще бъдат направени, когато се постигне консенсус по измененията между всички заинтересовани страни, заяви председателят на Комисията по енергетика Рамадан Аталай
26/02/2014

Изменения в глава „Топлоснабдяване“ на Закона за енергетиката ще бъдат направени, когато се постигне консенсус по измененията между народните представители, представителите на неправителствените организации и на топлофикационните дружества. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по енергетика Рамадан Аталай в края на изнесеното заседание на комисията на 26 февруари 2014 г.


Народните представители от Комисията по енергетика, заедно с представители на неправителствени организации, граждани и медии, посетиха ТЕЦ „София”. Те се запознаха с целия производствен цикъл в централата и посетиха газоразпределителния пункт, където се измерва количеството изразходван газ, помпената станция, където се намират топломерите, отчитащи количеството топлинна енергия, подавана към абонатите, както и командната зала, в която се следят всички параметри на мощностите на централата. По-късно участниците в изнесеното заседание посетиха и абонатна станция в центъра на столицата.


Целта ни е да се изпрати послание към обществото, че в абонатните станции не се случва нещо нередно, обясни Рамадан Аталай. Затова  представители на неправителствените организации, народните представители и експертите дойдохме да видим какво е абонатна станция и какви са измервателните уреди, отбеляза той и добави, че претенциите на неправителствените организации са топломерът на абонатната станция да бъде монтиран зад топлообменика. Рамадан Аталай се ангажира със съдействието на Топлофикация София да бъдат монтирани в една абонатна станция измервателните уреди, посочени от неправителствените организации, и да се направи сравнение на две абонатни станции с различно поставени топломери. Ако има някаква разлика, ще направим така, че уредите да бъдат монтирани там, където ще бъдат най-точно отчетени сметките на хората, добави председателят на Комисията по енергетика.


При посещението на Комисията по енергетика в ТЕЦ „София” беше измерено изходното ниво на температурата, с която топлинната енергия потегля от централата към абонатните станции на града и то беше 72,2 градуса. По стандарт на входа на абонатната станция температурата трябва да бъде 55 градуса, като при посетената абонатна станция температурата на входа беше 69 градуса.


Съмненията, които имаха неправителствените организации, бяха, че газта, която получава Топлофикация София се манипулира като количество и отчети, отбеляза Рамадан Аталай. Отидохме и видяхме уредите, които мерят и отчитат количеството газ, видяхме, че според подаденото количество газ се произвежда необходимото количество вода, която е със съответната температура - 72.2 градуса, уточни той.


Изнесеното заседание на комисията беше по инициатива на Комисията по енергетика съвместно с „Топлофикация София“ и граждански организации.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини