Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
27/02/2014
Комисията по регионална политика и местно самоуправление в 42-рото Народно събрание прие общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие въз основа на подкрепените на 7 февруари 2014 г. промени в закона, внесени от Снежина Маджарова и група народни представители и от Димчо Михалевски и група народни представители.

Предвижда се да бъдат въведени допълнителни критерии, според които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове, както и по-справедливо изчисляване на размера на наемите и концесионните плащания. За целта се предлага да се отчитат специфичните особености и характеристики на отделните плажове. С измененията ще бъдат въведени еднакви критерии за всички плажове по отношение на процента за преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ. Общият законопроект предвижда още те да бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията – такива за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане (спирки на градския транспорт, осветителни тела, пейки и др.) и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи. На територията на морските плажове ще се поставят само обекти и съоръжения за осъществяване на техните задължителни дейности, но също и такива със спортно-развлекателна дейност и за бързо обслужване. Максимално допустимата им височина да бъде до 3,6 метра, е записано в общия законопроект.

Законопроектът предвижда да се осигурява площ от 30 до 50 процента от активната плажна ивица за свободно разполагане на принадлежности от страна на посетителите. За целта се предлага да се отчитат специфичните особености и характеристики на всеки плаж по отделно.

Предвижда се кметовете и общинските съвети, попадащи в обхвана на закона, всяка година (но не по-късно от 1 март) да регламентират периода и курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморието, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. В случай, че това не бъде направено в посочения срок тези дейности ще бъдат забранени от 15 май до 1 октомври. Изключение да се допуска само и единствено за неотложни аварийно-ремонти работи и геозащитни мерки, е записано в проектоизмененията.
В параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлага одобрените до влизането му в сила схеми за преместваеми обекти в зона „А” и зона „Б” да се приведат в съотстветствие с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие 3 месеца след обнародването на промените в „Държавен вестник”. Собствениците на преместваеми обекти, които са в разрез с направените изменения, да бъдат задължени да ги премахнат в рамките на срок от 6 месеца, се предлага в законопроекта.
Предвижда се концесионните договори и контрактите за наем на морски плажове, които са сключени до влизане в сила на закона, да се приведат в съответствие с новите разпоредби също в срок от половин година.
В рамките на заседанието си Комисията по регионална политика и местно самоуправление одобри и Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини