Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по земеделието и храните прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предложени от Светла Бъчварова и група народни представители
28/02/2014

Комисията по земеделието и храните в 42-рото Народно събрание прие на първо четене с 11 гласа „за” и 8 „въздържал се” промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предложени от Светла Бъчварова и група народни представители.

Депутатите от комисията отхвърлиха предложенията на Десислава Танева и група народни представители по същия закон с 8 гласа „за” и 11 „въздържал се”.

Десислава Танева мотивира законопроекта с това, че в него се регламентират разпоредби, които уреждат отдаването под наем или аренда на пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Тя отбеляза, че отдаването под наем трябва да става с публична процедура и то на собственици или ползватели на животновъдни обекти. След това на втори търг да се допускат и лицата, които поемат задължението да поддържат пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, добави народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ. Десислава Танева предложи за участие в процедурите да се допускат сдружения от животновъди и по този начин да се гарантира получаването на по-добра тръжна цена.

Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова отбеляза, че ще се появят проблеми, тъй като договорите ще се сключват от сдружението, което ще разпределя средствата между животновъдите. С изменения на закона от 2009 г., продължи тя, голяма част от пасищата се печелят от лица, които не са собственици на регистрирани животни.Светла Бъчварова посочи още, че предоставянето на мерите и пасищата чрез търг на предложилия най-висока цена участник в много от случаите води до невъзможност местните животновъди (особено тези с малки и средни земеделски стопанства) да получават необходимите им пасища.

Целта на промените, в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, е пасищата и ливадите от ДПФ и от ОПФ да се отдават без търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в системата за идентификация на животните пропорционално на техния брой и съобразно вида им.

Предвижда се пасищата и ливадите, които не са отдадени на животновъдите, да се предоставят чрез търг и на лица, които ще ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

В законопроекта се предлага да се въведе и изискване само лица, пребивавали в страната ни за определен период от време, да придобиват собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини