Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха ...
19/02/2004
Народните представители приеха:


1. Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.


2. Закон за енергийната ефективност.


Парламентът започна първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини