Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие закона за концесиите на първо четене
20/02/2004

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Министърът, който сключва определен концесионен договор, да публикува в "Държавен вестник" размера на концесионното възнаграждение, имуществените права и задължения на страните, органите, които упражняват контрол за спазването на концесионните задължение, както и санкциите за неизпълнението им. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Закона за концесиите.

Вносителите - Мирослав Севлиевски и група народни представители от ПГ на НДСВ, предлагат срокът за публикуване на тези параметри да е 20 дни от сключването на концесионния договор.

Публичността и общодостъпността на тази информация ще създаде надеждни гаранции за защита на обществения интерес при използване на обектите публична държавна собственост, ще въведе реални възможности за упражняване на обществен контрол и ще повиши нивото на прозрачност и обективност на процедурата по предоставяне на концесии, посочват в мотивите си вносителите.


Парламентът прие на второ четене текстове от промените в Закона за туризма, но поради изчерпване на пленарното време обсъждането на проекта беше прекратено.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини