Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Русия ще използва опита на България за реформи в законодателството си
16/07/2002
РУСИЯ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ОПИТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕФОРМИ В ЗАКОНОДАТЕЛСВОТО СИ
Политическото и икономическото сътрудничество между България и Русия бяха обсъдени на срещата на председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков с руска делегация, водена от Сергей Бабурин, депутат от руската Дума.
Сергей Бабурин, Сергей Копейкин и Александър Забейворота са юристи и целта на посещението им е да се запознаят с българското законодателство.
Гостите информираха председателя на парламента, че от 1 юли 2002 г. в Русия има нов закон за адвокатурата, който е сходен с българския, и нашият опит в тази област е много ценен за руското правораздаване. Според представителите на руската адвокатска колегия тяхното законодателство и прилагането на нормативните актове в различни области изостават от българските, и затова дават висока оценка за важността на настоящото посещение. По време на престоя си в България те ще се срещнат и с министър Антон Станков, с представители на българската адвокатска колегия, с представители на ДНВ "Оборище" и със зам.-председателя на НС Благовест Сендов.
През месец септември тази година в Русия ще се проведе международен симпозиум на юристите, на който ще бъдат поканени и български специалисти, стана ясно на срещата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини