Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт
25/06/2014

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди на заседанието си на 25 юни 2014 г. на второ четене промените в Закона за железопътния транспорт.

Измененията предвиждат железопътно предприятие, което не притежава лиценз за извършване на товарни превози, да има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия от вътрешния железопътен транспорт на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и други ведомства с изключение на дейностите, свързани с изискванията по техническата експлоатация и безопасността на движението. За предоставянето на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура ще са необходими сертификат за безопасност, договор за застраховка гражданска отговорност и договор с управителя на железопътната инфраструктура, е записано в законопроекта.

С 5 гласа „за”, един „против” и 10 „въздържал се” Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения реши да предложи на Народното събрание да не приема на първо четене промените в Закона за гражданското въздухоплаване, внесени от Министерския съвет на 8 май 2014 г. С тях се предлага летищният оператор да може да разсрочва или отсрочва задължения за летищни такси при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, независимо от размера на задълженията.

Народните представители от комисията решиха да предложат на Народното събрание да ратифицира актовете на XXV-тия конгрес на Всемирния пощенски съюз и да денонсира Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини