Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
26/06/2014

Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Текстът е обобщен от работна група от представители на комисията и Министерството на образованието и науката между два законопроекта със същото име – единият е внесен от Милена Дамянова и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, а другият – от Валентина Богданова и група народни представители от ПГ на Коалиция за България.

„С този закон се предлагат реформи, които отдавна се очакват и от работодателите, и от българските граждани, и имат за задача да гарантират възможностите за придобиване на професионална квалификация”, обобщи председателят на комисията проф. Ваня Добрева.

С приетите текстове се въвежда понятието „защитена професия”. След спор между депутатите се прие областните центрове да предлагат списък на защитени професии съобразно спецификата на региона, а Министерският съвет да ги утвърждава с определен акт. Финансирането на обучението им ще се осигурява на национално ниво. В момента държавата дава план-прием на професионалните гимназии, без това да е съобразено с икономическото развитие на места. С въвеждането на защитените професии се очаква да се преодолее този недостатък и в близките години професионалните гимназии и училища да произвеждат кадри, които отговарят на нуждите на региона.

Въвежда се и обучението чрез работа. С новите текстове в системата за обучение чрез работа се включват освен професионалните гимназии и училища и професионалните центрове, и колежите. Това ще даде възможност на всички, навършили 16 години, да работят във фирми и предприятия и да усвояват съответната професия. МОН трябва да утвърди учебните програми, по които учениците ще добиват професионални умения. Същото ще се прилага и за български граждани, отпаднали от училищната система, които в момента са извън пазара на труда.

С приетите текстове се предвижда със средства от европейски програми и от бюджета младежи, включени в системата „Обучение чрез работа” да се включат и в програми за ограмотяване. Дава се възможност университетските и областните болници да извършват необходимата подготовка на медицински кадри. Според народните представители това отговаря на сегашната потребност от болногледачи, парамедици и други кадри от системата на здравеопазването.

Ако проектозаконът бъде приет до края на лятната сесия, още от септември 30 професионални гимназии и училища ще бъдат включени в пилотна система, за която е осигурено финансиране.

Според проф. Ваня Добрева законопроектът ще промени изцяло системата на професионалното образование и реално е една от много големите реформи в системата на образованието и социалната политика, в здравеопазването, и дори в икономиката.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини