Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие ...
24/03/2004
Парламентът прие:


1.Решение за промяна в състава на Комисията по културата.


2. Решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Република Турция за участие в учението в духа на “Партньорство за мир” - “Черноморско сътрудничество 2004”.


3. Закона за обществените поръчки.

Започна второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини