Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха Стратегията за енергетика.
17/07/2002
Народните представители приеха на първо и второ четене Закон за ратифициране Меморандуми за разбирателство във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002".

Народното събрание прие решение, с което разреши изпращането на контингент от Българската армия, за участие в учението на НАТО по програмата "Партньорство за мир" - "Кооператив Кий 2002", което ще се проведе от 22 септември до 4 октомври 2002 г. на територията на Френската република.

На второ гласуване беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

На първо и второ гласуване беше приет Закон за ратифициране на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

Народното събрание прие и законопроекта за изменение на Закона за водите.

Народните представители приеха решение, с което одобриха Енергийната стратегия на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини