Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” промени в Закона за управление на отпадъците и реши да предложи на Народното събрание да ги приеме на първо четене
16/07/2014

Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” промените в Закона за управление на отпадъците, внесени от Добрин Данев и група народни представители, и реши да предложи на Народното събрание да ги приеме на първо четене.

Целта е да се актуализират някои от сроковете с обективните възможности за тяхното изпълнение, както и да се оптимизира регулативната функция на действащия закон. Предвижда се и увеличаване на срока за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата, тъй като към момента мнозинството общини нямат обективна готовност за пускане в експлоатация на тези площадки, каза председателят на комисията Добрин Данев при представянето на законопроекта.

Увеличават се и сроковете за разработване на новите общински програми за управление на отпадъците и на новите общински наредби за третиране на отпадъци на територията на съответните общини, допълни той. След възникналото притеснение сред бранша от забраната на физически лица да предават възмездно черни и цветни метали и предвид липсата на изградени общински площадки, решихме да внесем промени с които да отложим с една година действието на закона, посочи Добрин Данев. Законопроектът предлага да се намали размера на банковата гаранция за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, а се въвежда банкова гаранция за някои потоци отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от опаковки.

От името на ПГ на ПП ГЕРБ народният представител Ивелина Василева постави три условия, за да получат промените подкрепа от страна на колегите й от парламентарната група. В преходните и заключителните разпоредби да се включи промяна в Закона за местните данъци и такси. Да се удължи срока само с 6 месеца, което е достатъчно време, за да се организират общините. Общините да получат ясни указания от министерството за изграждане на площадките.

Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев изрази становището на министерството в подкрепа на проекта на Закона за управление на отпадъците.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини