Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Главният секретар на Народното събрание Петя Гладилова се срещна с делегация на Департамента по изборите на Бюрото за демократични избори и права на човека на ОССЕ, водена от ръководителя на департамента д-р Беата Мартин-Розумилович
19/08/2014

Главният секретар на Народното събрание Петя Гладилова се срещна с делегация на Департамента по изборите на Бюрото за демократични избори и права на човека на ОССЕ, водена от ръководителя на департамента д-р Беата Мартин-Розумилович. На разговора присъстваха също Татяна Богусевич, старши съветник по въпросите на изборите и Алексей Громов, съветник по въпросите на изборите към Бюрото за демократични избори и права на човека на ОССЕ.

Петя Гладилова запозна гостите с дейността на администрацията на Народното събрание и ги информира, че главният секретар ръководи администрацията и  изпълнява неотложни функции на председателя до избора на следващ парламент.

Тя представи участниците от българска страна Ива Рупчева, началник отдел „Законодателни референти“ и Пролет Михайлова, началник отдел „Пленарни заседания“, като посочи, че те са сред експертите, участвали в изготвянето на настоящия Изборен кодекс. Те представиха пред делегацията експертно становище по кодекса.

Беата Мартин-Розумилович подчерта, че преди провеждането на всеки избор департаментът изпраща делегация, която да провери предизборната ситуация, както и дали са настъпили промени в сравнение с предходните избори. След посещението си ние ще изготвим доклад и ще преценим дали ще са необходими препоръки във връзка с предстоящите избори, добави още ръководителят на Департамента по изборите на Бюрото за демократични избори и права на човека на ОССЕ.

Беата Мартин-Розумилович отбеляза, че заедно с колегите си от департамента са поддържали много тясно сътрудничество с представителите на българските власти по време на изготвянето на Изборния кодекс и допълни, че много от техните препоръки са отразени в настоящия закон.

Българските експерти от НС информираха гостите за основните принципи и нови моменти в Изборния кодекс. На срещата бе отбелязано, че Изборният кодекс е бил изработен от Временна комисия в много кратък срок – 3 месеца. Началникът на отдел „Законодателни референти“ добави, че преди създаването на комисията се проведе кръгла маса с участието на представители на граждански организации и движения, които имат отношение към изборното законодателство. Към Комисията беше създаден Обществен съвет, който пряко наблюдаваше работата на комисията, допълни още Началникът на отдел „Законодателни референти“.

Представителите на ОССЕ бяха информирани, че над 150 предложения са постъпили от граждански организации, движения и граждани, които пряко се занимават с изборния процес.

На срещата бе изразена надежда, че новият Изборен кодекс ще бъде добра основа за провеждането на наистина демократични избори.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини