Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка
05/02/2015

Парламентът прие процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор". Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с постъпилото от Управителя на Българската народна банка предложение за избиране на Димитър Иванов Костов за подуправител на БНБ.

Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на Интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. То ще се състои на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в
Интернет чрез страницата на парламента.

Кандидатът се представя от вносителя на предложението – управителя на БНБ, трябва да е до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за предложения.

Личното представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на управление "Банков надзор" е до 10 минути. В последвалата дискусия народните представители ще могат да зададат въпроси, на които той ще може да отговори в рамките на 10 минути.

Комисията може да изисква допълнителна информация, както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на Интернет страницата на Народното събрание.

Заседанието на парламента, на което ще се състои изборът ще се излъчва в реално време в Интернет страницата на Народното събрание. С решение на парламента на заседанието присъства предложения кандидат. Гласуването е явно чрез компютризираната система. Когато кандидатът не получи необходимите гласове, парламентът приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини