Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ще избира управител на НЗОК с явно гласуване, след изслушване в зала на допуснатите кандидати
18/02/2015

Парламентът ще избере новия управител на НЗОК с явно гласуване чрез компютърната система в пленарната зала. Това решиха народните представители с приетите процедурни правила за вота, подкрепени от 125 народни представители, без нито един против и двама "въздържал се".

Преди това кандидатите, които всяка парламентарна група има право да предложи, ще бъдат изслушани първо в здравната комисия, а след това допуснатите номинации ще защитят вижданията си в пленарната зала. За избран се счита този, който е събрал повече от половината от гласовете на народните представители, които присъстват в пленарната зала. В случаите, когато има няколко кандидати, вотът е по азбучен ред на собствените имена, освен ако Народното събрание не реши друго. При равен брой гласове между двама или повече претенденти, се провежда повторно гласуване. Ако нито един от тях не получи необходимата подкрепа, следва още едно гласуване, в което участват първите двама, получили най-много гласове. В петдневен срок от приемането на правилата предложенията трябва да бъдат внесени в здравната комисия с необходимите документи. Един от тях е номинираният да представи заверено копие от диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър". Всички документи подлежат на проверка.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини