Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева: Нуждаем се от предприемането на спешни мерки за укрепване на шенгенската идея
21/04/2015

Предложение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева бе включено в Заключителната декларация на Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на Европейския съюз, която се провежда в Рим на 20 и 21 април 2015 г.

В документа се посочва, че в името на запазването на своята водеща позиция като защитник на основните права и човешкото достойнство, Европейският съюз трябва да предприеме конкретни и незабавни действия за по-ефективно справяне с трагедиите в морето, причинени от увеличаването на миграционните потоци от южните брегове на Средиземно море.

Според предложеното допълнение от Цецка Цачева наред с това е важно поддържането и на постоянен фокус върху външните сухопътни граници на ЕС в трайно засегнатите маршрути. Що се отнася до ангажимента за увеличаване на финансирането и ресурсите на Frontex, българското предложение призовава за засилване на диалога и сътрудничеството със страните на транзитно преминаване, търсенето на решения за причините за миграция в страните на произход и пълно прилагане на принципа на активна и ефективна солидарност във всички сфери на разпределение на тежестите със страните, които са изложени в най-голяма степен на притока от мигранти.

Пред участниците в конференцията председателят на Народното събрание Цецка Цачева нееднократно заяви, че като външна граница на Съюза, България е сред най-засегнатите държави-членки от силния натиск от смесени миграционни потоци. Тя не скри притеснението на страната ни от очакваното увеличение на миграционния натиск по един от трайно засегнатите маршрути  – Източно средиземноморския, включително и Черно море, и призова за адекватен отговор за засилване на солидарността и оказване на европейска подкрепа и в този регион.

Настояваме за изграждането на ефективна и базирана на определени показатели система за практическа солидарност във всички сфери на разпределение на тежестите от миграционния и бежански натиск, отбеляза на форума председателят на Народното събрание. По думите й терористичните актове от началото на годината са поставили с още по-голяма острота въпроса за сигурността на външните граници на ЕС, който от своя страна трябва да даде единен и амбициозен отговор на заплахата от тероризъм.

Цецка Цачева бе категорична, че в условията на безпрецедентен миграционен натиск по външните граници България е доказала, че е сериозен и отговорен партньор с поведение на член на Шенген и така ежедневно допринася за общата европейска сигурност. Председателят на българския парламент припомни, че в съответствие с шенгенското законодателство са въведени систематични проверки на летище София и летище Варна за полети от и за Турция, на сухопътните гранични пунктове на българо-турската граница и на граничния пункт на българо-сръбската граница Калотина, през който преминава основният трафик към Централна и Западна Европа. Според нея ключово значение за гарантиране сигурността има ефективният обмен на информация във всичките му аспекти. Платформата, аналитичните способности и базите данни на Европол трябва да се използват по-активно от всички държави-членки, допълни тя.

В заключение председателят на  Народното събрание посочи, че към момента България използва всички функционалности на Шенгенската информационна система (ШИС), с изключение на възможността за недопускане на територията на Шенгенското пространство на граждани на трети страни с отказ за влизане. Пред участниците в конференцията тя отправи посланието, че пълното използване на ШИС след присъединяването на България и Румъния към Шенген би допринесло за повишаване нивото на общата европейска сигурност и борбата с нелегалната миграция и престъпността.

Членството в Шенген ще означава и достъп на България до Визовата информационна система. Страната ни отдавна е технически готова за присъединяване към тази система, за което беше изразходвано значително европейско и национално финансиране, отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Според нея днес се нуждаем от предприемането на спешни мерки за укрепване на Шенгенската идея. Трябва да действаме заедно и да обменяме всяка значима информация, която имаме. Сега повече от всякога разширяването на Шенгенската зона би укрепило нашите граници и изпратило силен политически сигнал за единството на ЕС в борбата срещу тероризма, заяви председателят на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини