Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна лятната сесия на Народното събрание. Представители на ръководствата на парламентарните групи се обърнаха с декларации в пленарната зала по повод началото на сесията
22/04/2015

Започна лятната сесия на Народното събрание. Представители на ръководствата на парламентарните групи се обърнаха с декларации в пленарната зала по повод началото на сесията.

Парламентът въведе европейската заповед за защита и у нас, като прие на първо четене съответния законопроект. Той цели да въведе в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за защита. С нея се създава правна възможност за признаване, изпълнение, издаване и изпращане на европейска заповед за защита. Това означава, че , ако има мярка за защита, постановена в една държава-членка , тя ще може да бъде прилагана и в друга страна от ЕС, в която защитеното лице възнамерява да пребивава. От тази допълнителна законова защита ще могат да се ползват всички пострадали от престъпления, е мотивът на вносителя – Министерски съвет. В законопроекта са посочени и конкретните забрани и ограничения по мярката, въз основа на които може да бъде издадена европейската заповед за защита. Те предвиждат забрана да се посещават определени селища, места или райони, в които защитеното лице пребивава или посещава; забрана или ограничаване на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице и забрана или ограничаване на доближаването до защитеното лице на по-малко от определеното разстояние.

В програмата за седмицата е включено също обсъждане на второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Народните представители ще гласуват на първо четене промени в Кодекса на търговското корабоплаване и в Закона за административните нарушения и наказания. Предвижда се на второ четене да бъдат обсъдени и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

По предложение на Корнелия Нинова от БСП в програмата беше включено обсъждане на промени в Закона за защита на конкуренцията.

По предложение на Десислав Чуколов от "Атака" като първа точка в петък депутатите ще обсъдят проект за Решение на Народното събрание за признаване на геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1922 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини