Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева: Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността
28/04/2015

Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността. България е сред държавите-членки на Европейския съюз с най-модерно законодателство за отнемане на незаконно придобито имущество. Според нашия закон на отнемане подлежи всяко имущество, чийто законен произход не може да бъде доказан, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на международната конференция „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Форумът беше  организиран на 28 април 2015 г. от Асоциация „Прозрачност без граници”. 

Председателят на парламента подчерта, че темата на конференцията има своето важно място както за България, така и за Европейския съюз. Цецка Цачева цитира данни на Европол, според които на територията на Европейския съюз действат около 3 600 организирани престъпни групи и активите, придобити от тази престъпна дейност, се оценяват на около 110 милиарда евро. Тази цифра илюстрира огромната заплаха за Европа, срещу която трябва да се противопоставим с всички сили, заяви тя.

Законодателството на държавите-членки на Европейския съюз показва, че те избират да не допуснат незаконните и престъпни имущества да овладеят икономиката и се решават да не позволяват на извършителите на тежки престъпления да черпят благоприятни последици от своята незаконна дейност, като извличат икономическа полза от нея, посочи председателят на Народното събрание.

В откриването на конференцията участваха председателят на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници” Огнян Минчев, представителят на Секретариата на Transparency International в Берлин Ан Кох и председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев.

На форума доц. д-р Антоний Гълъбов представи сравнително изследване на моделите за отнемане на имущество на България, Италия и Румъния. От националните представителства на Transparency International в Великобритания, Германия, Италия, Холандия и Румъния представиха различни модели за отнемане на имущество в държави-членки на Европейския съюз.


Председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на международната конференция „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на престъпността в Европейския съюз”


Уважаеми организатори,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да присъствам на днешната конференция по тема, която има своето важно място както за България, така и за Европейския съюз. Статистиката на Европол сочи, че на територията на Европейския съюз действат около 3 600 организирани престъпни групи и активите, придобити от тази престъпна дейност се оценяват на около 110 милиарда евро. Тази цифра илюстрира огромната заплаха за Европа, срещу която трябва да се противопоставим с всички сили.

Законодателството на държавите-членки на Европейския съюз показва, че те избират да не допуснат незаконните и престъпни имущества да овладеят икономиката и се решават да не позволяват на извършителите на тежки престъпления да черпят благоприятни последици от своята незаконна дейност, като извличат икономическа полза от нея. Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността.

Радвам се, че България не прави изключение от тази тенденция, нещо повече – България е сред държавите-членки с най-модерно законодателство за отнемане на имуществото. Нашият закон предвижда, че на отнемане подлежи всяко имущество, чийто законен произход не може да бъде доказан. И то, без да е необходима влязла в сила осъдителна присъда.

Законът за отнемане на незаконно имущество стана факт именно заради настойчивите усилия на правителството през 2012 г. Мисля, че много от тук присъстващите си спомнят драматичното гласуване на този законопроект.

Все още е рано да се даде оценка на работата на този закон, но е безспорен фактът, че той дава възможност за една много по-бърза реакция на държавата – без да се изчаква влизането в сила на осъдителната присъда, Комисията за отнемане може да внесе иск в граждански съд, да бъде наложено обезпечение и да започне производството срещу конкретно лице.

Радвам се, че темата за отнемане на имущество е привлякла вниманието на организация като Transparency International и днес 10 национални представители от държави-членки на Европейския съюз на тази авторитетна организация са тук, за да споделят своя опит.

Приемането на закон за отнемане на имуществото не е лесна задача за никоя държава, ние вече се убедихме в това. В българския парламент имаше сериозни недоверия срещу подобен тип законодателство, както и опасения заради евентуална опасност от нарушаване на човешки права.

Днес е особено важно как всички институции, ангажирани с процеса, правят видимо неговото прилагане, включително и във фазата на използване и управление на отнетото имущество в интерес на цялото общество. Именно затова ангажиментът на неправителствените организации да следят начина, по който институциите работят в тази област, е от ключово значение.

Надявам се повече държави в Европейския съюз да последват опита на България, Ирландия, Великобритания и Италия и да въведат модела на отнемане на незаконно имущество без влязла в сила осъдителна присъда. Така Европейския съюз ще има по-добри възможности за реакция и за защита на националните, но и на европейските си финансови интереси.

Очакваме с нетърпение следващите стъпки на ниво Европейски съюз за приемането на директива, която да регламентира и случаите на отнемане на имущество без присъда, така че да се осигури по-добро ниво на сътрудничество между държавите-членки, особено що се отнася до взаимното признаване на присъди.

Смятам, че провеждането на тази конференция е навременно и важно. Ще проследя според възможностите ми дискусията. Убедена съм, че ще се чуят много интересни тези, ще споделят опита си и гостите, които са тук. Така че желая успех на конференцията и вярвам в ползите от нея.

Благодаря Ви за вниманието!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини