Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич приветства подобряването на политическия климат в страната и изразената политическа воля за осъществяване на реформите
08/06/2015
Докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич приветства подобряването на политическия климат в страната, изразената политическа воля за осъществяване на реформите и отбеляза напредъка, постигнат през последните месеци. От 2 до 5 юни Франьо Матушич беше на работно посещение в София.В края на своето посещение, в рамките на диалога за пост-мониторинг, Франьо Матушич (Хърватия, ЕНП/ХД), докладчик на ПАСЕ, приветства подобряването на политическия климат след общите избори през октомври 2014 г., което е било очевидно по време на неговото посещение. Той потвърди силната политическа воля за осъществяване на реформите и отбеляза напредъка, постигнат през последните месеци. В същото време, той подчерта необходимостта от продължаване и цялостно осъществяване на започнатите реформи, така че да се потвърди тяхната устойчивост.„Приветствам приемането на Стратегията за продължаване на реформите в съдебната система с широк консенсус между политическите сили. Уверен съм, че тази положителна стъпка ще се превъплъти в конкретни промени и ще помогне за укрепването на доверието на гражданите в тяхната съдебна система. От изключително значение е да не се губи набраната инерция и да се постигне общо съгласие по конкретните мерки за прилагането й”, заяви докладчикът. Той препоръча използването на експертните познания и опит на Венецианската комисия в това отношение.Докладчикът приветства приемането на Стратегията за борба с корупцията и протичащите изменения, свързани със законодателните и институционалните промени. Той насърчи по-нататъшното продължаване на реформата с цел постигане на пълно съответствие с препоръките на Съвета на Европа.Докладчикът се запозна с организирането на кръгла маса със съдействието на Съвета на Европа, планирана за следващия юли, посветена на последващите действия във връзка с публичното изявление на Комитета за предотвратяване на изтезанията относно България. Той обмени виждания по подготовката на предстоящите местни избори през октомври и предложението на Президента на Републиката да се проведе референдум относно правилата за гласуване. Дискусиите бяха насочени и към мерките за по-нататъшно подобряване на прозрачността на собствеността на медиите и финансирането на медиите, и противопоставянето на езика на омразата и дискриминацията.По време на посещението си Франьо Матушич се срещна с Президента на Република България, с председателя на Народното събрание, със заместник министър-председателя, с министъра на външните работи и с министъра на правосъдието, както и с представители на различни парламентарни групи. Той проведе разговори с членове на Централната избирателна комисия, с председателя на Върховния касационен съд, Омбудсмана на Република България, представители на организации на гражданското общество, както и представители на международната общност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини