Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по културата и медиите обсъди проблемите на цифровизацията у нас
18/06/2015
Необходима е смяна на модела на цифровизация на телевизията – около тази теза се обединиха участниците в заседание на Комисията по културата и медиите съвместно с ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения във връзка със състоянието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.Участие в заседанието взеха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, председателите на СЕМ и КРС, ръководствата на БНТ, БТВ и Нова ТВ, както и представители на заинтересовани страни по обсъждания въпрос.Дебатът премина в диалогичен и конструктивен тон. Народните представители се обединиха около мнението, че се налага смяна на модела, по който функционира цифровият ефир. В тази връзка е необходимо компетентните държавни органи да предприемат координирани мерки за защита  на обществения интерес. Прие се предложението заключението от дискусията, заедно с постъпилите писма от телевизиите, да бъдат изпратени на вниманието на министър-председателя и на Министерския съвет с предложение да предприемат необходимите действия за решаване на поставените проблеми във връзка със собствеността, контрола, разнообразието на предлаганото съдържание и други специфични въпроси, свързани с процеса на цифровизация.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини