Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на парламента Цецка Цачева поднесе цветя на паметника на Васил Левски в Димитровград, Република Сърбия
21/06/2015
Председателят на парламента Цецка Цачева поднесе цветя на паметника на Васил Левски в Димитровград, Република Сърбия.


Председателят на Народното събрание участва в Белград в Третата конференция на парламентаристите от дунавските държави. Форумът се провежда в Националното събрание на Сърбия.


Третата конференция на парламентаристите от дунавските държави започна с приветствие на председателя на Националното събрание Мая Гойкович.


Парламентаристите от дунавските държави дебатират по три основни теми – управление на водите и предотвратяване на наводнения в басейна на река Дунав; развитие на железопътния, сухопътния и въздушния транспорт в Дунавския регион; инвестиции в изследванията и науката като движеща сила за развитието на Дунавския регион. На форума ще бъде представен и проектът «Насърчаване обучението на ромите в Сърбия».


Третата конференция на парламентаристите от дунавските държави ще завърши с приемане на съвместна декларация. Общото изявление ще бъде изготвено в съответствие с основните принципи на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Документът ще очертае необходимостта от по-нататъшно икономическо развитие на Дунавския регион чрез разработване на политики за защита на околната среда и ефективно енергийно управление, за по-нататъшно модернизиране на транспортните мрежи и развитие на сътрудничеството в областта на сигурността.


По време на форума председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще има двустранна среща с председателя на Националното събрание на Сърбия Мая Гойкович.


В конференцията ще вземат участие парламентарни делегации от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Молдова, Черна гора, Сърбия, Словакоя, Словения и Украйна.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини