Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание изслуша ръководството и състава на Комисията за енергийно и водно регулиране
24/06/2015
На заседанието си на 24 юни 2015 г. Народното събрание изслуша ръководството и състава на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за модела на ценообразуване, използван от комисията при изпълнение на правомщията й, предвидени в Закона за енергетиката и наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

Около един милиард лева ще бъдат спестените средства на Националната електрическа компания (НЕК) в резултат на допълнителните споразумения с "Марица Изток 1" и "Марица Изток 3" в рамките на 10-годишен период, когато ще тече дългосрочното изкупуване, каза председателят на КЕВР Иван Иванов по време на изслушването. Той припомни, че след активни преговори в началото на април бяха подписани допълнителни споразумения с двете централи, които предвиждат намаляване на цената на разполагаемост с 14 процента за "Марица Изток 1" и със 17 на сто - за "Марица Изток 3". Финансовият ефект от подписаните споразумения се изразява в 49 милиона лева спестени на НЕК по отношение на "Марица Изток 3" и 48 милиона лева - на "Марица Изток 1", тоест в рамките на един-единствен регулаторен период разходите на НЕК за енергията от двете американски централи се намаляват с 97 000 000 лева, обясни Иван Иванов.

На депутатски въпрос Иван Иванов посочи, че КЕВР е била изключително рестриктивна по отношение на заявените разходи от енергийните и електроразпределителните дружества. Той даде пример, че и трите електроразпределителни дружества са поискали повишаване на т.нар. технологични разходи. Най-малко поиска EVN, след това ЧЕЗ, а най-много - "Енерго-про" - над 13 процента технологични разходи да бъдат признати, обясни председателят на КЕВР. Комисията определи 8 процента за EVN и ЧЕЗ, и 9 процента за "Енерго-про", припомни Иван Иванов.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини