Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарното сътрудничество и възможностите за обмяна на опит в сферата на социалната политика бяха основните теми на срещата на заместник-председателя на Народното събрание Иван Иванов и шведския депутат Стефан Нелсон
25/06/2015
Парламентарното сътрудничество и възможностите за обмяна на опит в сферата на социалната политика бяха основните теми на срещата на заместник-председателя на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България – Швеция в българския парламент Иван Иванов и шведския депутат Стефан Нелсон. Депутатът от шведския Риксдаг е на посещение в България и на 25 юни 2015 г. разговаря в Народното събрание и с членовете на Групата за приятелство България – Швеция и на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Създаването на Група за приятелство България - Швеция в Народното събрание е показателно за значението, което отдаваме на развитието на диалога с Риксдага на Швеция, отбеляза на срещата заместник-председателят на парламента Иван Иванов. Бихме се радвали, ако в шведския Риксдаг също има група за приятелство с България, посочи той и добави, че това ще допринесе за по-засилени контакти между двете законодателни институции.

Иван Иванов подчерта, че глобалната икономическа криза, променящите се демографски характеристики на населението и интензивната миграция от съседни конфликтни региони налагат преосмисляне и адаптиране на социалните модели, включително осигурителните и пенсионните системи и активно въздействие на пазара на труда в преобладаващата част от държавите-членки на ЕС. България е също силно засегната и законодателната и изпълнителната власт работят интензивно по темата, посочи той.

Стефан Нелсон се ангажира да работи за формирането на група за приятелство с България в шведския парламент. Той отбеляза, че по време на престоя си в България се е запознал с усилията, които се полагат от страната ни за интегриране на различните малцинствени групи и посочи, че Швеция може да сподели своя опит в тази сфера.

Задълбочаването на парламентарните контакти ще позволи да бъдат проучени добрите практики на Швеция в сферата на интеграцияна на социални групи, да бъдат предприети законодателни инициативи за развитие на пазара на труда, подчерта Иван Иванов на срещата на Стефан Нелсон с членовете на Групата за приятелство България - Швеция.

Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов информира госта за мерките и усилията, които полагат Народното събрание и правителството за подобряване на жизнения стандарт на българите и за избягване на възможността маргинализирани групи от населението да станат нелегални емигранти в страни-членки на ЕС. Той бе категоричен, че трябва ясно да бъде направено разграничението между емигрантите, които легално пребивават и работят в страни-членки на ЕС и подпомагат техните икономики, и нелегалните емигранти. В България в момента се води дискусия за пенсионната реформа, предстои Народното събрание да обсъди промени в Кодекса на труда, искаме да променим и системата за социално подпомагане, за да се осигури по-ефективно използване на държавните трансфери, посочи той.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция





    Последни новини