Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общините ще могат да поемат нов дълг по дългосрочни договори с гарантиран резултат
10/07/2015

Общините да могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат /ЕСКО договори/, решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закон за общинския дълг, предлагани от правителството.

Така ще бъде дадена възможност на общините да повишават енергийната ефективност в сгради или други обекти и системи, с което те ще оптимизират и бъдещите си разходи. Текстове предвиждат още да се публикува централен регистър "Общински дълг" като данните в него следва да се изнасят в отворен формат.

Законопроектът се подкрепя от Националното сдружение на общините в Република България. Според вносителите той няма да наложи промяна на Закона за държавния бюджет за 2015 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини